Levende tegninger

er en interaktiv tegneworkshop laget av Thor Merlin Lervik og Katarina Caspersen